Stichting Vier de Vriendschap

Stichting Vier de Vriendschap is een onafhankelijke stichting die als doel heeft het belang van vriendschappen onder de aandacht te brengen. Dat doet de stichting onder andere door: kennisuitwisseling, voorlichting, toegepast onderzoek en diverse activiteiten te organiseren die vriendschappen bevorderen. Hoogtepunt van het werk van de stichting is de viering van Vriendschapsdag.

Missie en Visie

Missie
Stichting Vier de Vriendschap maakt werk van vriendschappen.
Door jaarrond lokale en nationale activiteiten te organiseren leggen we maatschappelijke verbindingen die bijdragen aan het welzijn van mensen. Geluk en kwaliteit van leven vergroten; dat is waar we voor gaan. Dat doen we op een betrokken, toegankelijke en onafhankelijke wijze. Zo versterken we de sociale cohesie en stimuleren we inclusiviteit. Vriendschap doet het leven goed!

Visie
Vriendschappen zijn onmisbaar. Met onze activiteiten maken we mensen bewust van de invloed van vriendschap op geluk en kwaliteit van leven en inspireren we mensen tijd en moeite te steken in hun vriendschappen: bestaande vriendschappen, verwaterde vriendschappen, nieuwe vriendschappen. Door aandacht te vragen voor vriendschap en werk te maken van vriendschap, maken we de wereld een stukje beter.

Missie en Visie

Het bestuur

Bestuursleden:
Laurent Vollebregt (Voorzitter)
Hans van Hooren (Penningmeester)
Milène Tromp (Secretaris)

Comité van aanbeveling:
Prof. dr. Beate Volker (beatevolker.nl)

FLE-LOGO-Stichting-vier-de-vriendschap-1-RGB-GROEN.jpg

Het bestuur